Nedir

İskân Nedir? İskân Başvuru ve Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

İskân ruhsatı Türkiye’de inşa edilen her binanın alması gereken bir belgedir. Fakat Türkiye’de gerek onaylı projelerin düzgün bir şekilde tamamlanmaması gerekse de sigorta primlerinin ödenmemiş olması nedeniyle pek çok binanın iskan ruhsatı yoktur. Peki iskan nedir, başvuru ve sorgulama işlemleri nasıl yapılır? İskan nedir? Bir gayrimenkulde oturma ve bu gayrimenkulü kullanma hakkında sahip olmak için […]

Meskun Mahal Ne Demek?

Meskun mahal, yerleşik alan demektir. İmar planları ile belirlenmiş olan ve iskân edilmiş alanların tümüne meskun alan adı verilir. Eğer var ise üst ölçek plan kararlarına uygun olacak şekilde yapılır. Belediye sınırları içerisinde yer alan veya belediyenin sınırlarının dışında kalmış ama belediyenin sorumluluğunda olan, imar planları olmayan yerleşmelerin gelişebilecek alanlarını da içerisine alan ve sınırları […]

İskan Alma Şartları Nelerdir?

Öncelikle inşaatın kriterlere uygun olarak bitirilmiş olması gerekir. Bu iskân almak için tek başına yetmez. Bina inşaatı şartları sağlayacak şekilde tamamlanmış olsa bile gerekli ücret yatırılmadı ise iskân alınamaz. Belediyeye iskân harcı ve sigorta primleri ödenmelidir. Başvuru yapıldıktan sonra belediyenin teknik bir yetkilisi inşaatı ziyaret ederek binanın iskana uygun olup olmadığını denetler. Bunlar da tamamlandıktan […]

İstikşaf Ne Demektir?

Satın alınacak alan için gerekli olan ve yeteri kadar sabit noktaların nerelerde olduğunun belirlenmesi işlemine istikşaf adı verilir. İstikşaf işlemi için bir ön çalışma gerekir. Daha öncesinde tesis edilmiş yer kontrol noktalarının olup olmadığı araştırılır ve eğer bulunur ise röper krokileri alınır. Eğer ilk defa tesis edilecek ise harita üzerinde nokta yerleri belirlenir. Daha sonra […]

Devre Mülk Nedir, Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Son zamanlarda özellikle tatil bölgelerinde, yer almak isteyenlerin oldukça sık duyduğu bir gayrimenkul çeşididir. Kişilerin genelde yazlık ev alternatifi olarak kullandığı yerdir. Aynı zamanda devre mülkler, bir yatırım aracı olarak da değerlendirilebilir. Devre mülk sahipleri mülklerin belirli bir dönemini satın alarak hak sahibi olabilirler. Belli bir dönemin hak sahibi de olsanız ortak kullanım alanları olduğu […]

Kat Karşılığı Arsa Ne Demektir?

Kat karşılığı arsa yöntemi müteahhitler tarafından sıkça kullanılan bir yöntemdir. Kat karşılığı arsa demek boş bir arsaya yapılacak yapının belli bir kısmını, birkaç adet konutu arsa sahibine söz vermek suretiyle olan bir anlaşmadır. Bu uygulamanın amacı arsalarına kendilerinin inşaat yapmaya güçlerinin yetmediği durumlarda veya kendisinin uğraşmak istemediği durumlarda, müteahhitlere bu yapının yaptırılması işidir. Arsa sahipleri […]

Veraset Belgesi Ne Demektir?

Veraset, medeni kanunun 598. maddesi uyarınca mirasçılık belgesi olarak tanımlanır. Veraset, mirasın kimler tarafından ve ne oranda alınacağını gösterir. Mal sahibinin ölmesi durumunda mirasının kimlere ve ne kadar kaldığı veraset işlemi sonrasında ortaya çıkar. Ölüm sonrası mirasçıların birbirleri ile tartışmalarına yer vermeden hukuk önündeki payları belirtidir. Veraset belgesi, Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından veya noterler tarafından […]

Trampa Nedir?

Herhangi bir malın başka bir mal ile değiştirilmesi işlemine trampa denir. Ancak bu değiş tokuş sırasında malların değerlerinin aynı olması durumunda yapılır. Malların değerleri eşit değil ise arada bulunan fark karşı tarafa ödenmelidir. Bu işlem ipotek işlemlerinde de vardır ve ipotek ile ödeme de söz konusudur. Trampa işlemi ticarette de daha sık olarak kullanılır. En […]

Restorasyon Ne Demek?

Eski tarihi yapıların veya binaların yenilenmesi, tamirinin yapılması olarak yanıtlayabiliriz restorasyon nedir sorusunu. Restorasyon işlemleri belirli prosedürlere göre yapılır. Restorasyona başlamadan önce bazı evrakların hazırlanması gerekmektedir. Az önce belirtildiği üzere restorasyon yapının korunması ve yenilenmesi amacı ile yapılır. En önemli konu yapının eski formunun bozulmamasıdır. Yani diğer bir deyişle eski yapının eksiklerinin tamamlanması da denebilir. […]


Search
Genişlik
Fiyat

Compare listings

Compare