Şufa Hakkı Nedir?

Şufa tapu sicil işlemlerinde kullanılan hukuki bir terimdir. Şufa hakkı “ön alım hakkı” demektir. Özellikle gayrimenkullerde kullanılır. Şufa hakkı, alımda öncelikli kişiyi belirlemek için kullanılan bir hak tanıma sistemidir.

Şufa hakkı iki ayrı biçimde tanınır. İlki, kanunen tanınmış ön alım hakkı olup, ikincisi ise sözleşmede bulunan ön alım hakkıdır. Kanun daima ilk kaide olarak geçerlidir. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya ve/veya imzalanan sözleşmeye göre esas alınır.

Kiracının Şufa Hakkı Nedir?

Kiracının şufa hakkı, ikamet ettiği ve kira sözleşmesi olan haklarının gayrimenkul dönüşüm sürecinde de devam etmesidir. Özetle kiracının kiraladığı ve oturduğu konutta bir yenileme, kentsel dönüşüm gibi yıkılıp yeniden yapılması durumunda yeni binada ilk kiralama hakkının bulunması, satışa sunulduğu zaman da ilk alma hakkının olmasıdır.

Bir gayrimenkulde kiracının oturuyor olması, gayrimenkulün satışına engel değildir. Kanunlar tasarruf hakkını kısıtlamaz. Kiracıya verilmiş olan şufa hakkı, sözleşmeden dolayı doğan ön alım hakkı ve kanunen verilen ön alım hakkıdır.

Mülkiyetin hisseli olması halinde, hissedarın kendi payını başkasına satması durumunda ön alım hakkı diğer hissedarlara sunulur. Eğer paydaşlar ön alım hakkını kullanmayacak ise şufa hakkından feragat resmi olarak yapılmalıdır.

Satışı yapılmış olan mülkün yeni tapu kaydı, alıcı ve satıcı tarafından noter tasdikli olarak, diğer paydaşlara da bildirilir.

Önalım hakkı, satış işleminden itibaren şufa hakkı sahibine bildirilmesi itibariyle 3 aylık sürede yapılmalıdır. Eğer satış üzerinden 2 sene geçmiş ise şufa hakkı da geçer.

Sözleşmede Şufa Hakkı

Tapu kayıtlarında şerh verilmiş sözleşmeden doğan şufa hakkı, sözleşme içeriğinde ne şekilde yazıldıysa aynen geçerlidir. Eğer tapuda sözleşmeden doğan ön alım koşulları belli değil ise 3. Kişiye yapılmış olan satış koşulları geçerlidir. Tapu şerh verildiği tarihten geçerli olmaz üzere 10 yıl geçerlidir.

Benzer yazılar

İskân Nedir? İskân Başvuru ve Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

İskân ruhsatı Türkiye’de inşa edilen her binanın alması gereken bir belgedir. Fakat Türkiye’de gerek onaylı projelerin düzgün bir şekilde tamamlanmaması… Read More

KAKS Nedir? KAKS Hesabı Nasıl Yapılır?

İnşaat ve gayrimenkul sektörü içerisinde hâkim olunması gereken çok sayıda kavram var. KAKS da bu kavramlardan biri. Herhangi bir arsa… Read More

Meskun Mahal Ne Demek?

Meskun mahal, yerleşik alan demektir. İmar planları ile belirlenmiş olan ve iskân edilmiş alanların tümüne meskun alan adı verilir. Eğer… Read More

Search
Genişlik
Fiyat

Compare listings

Compare