Bağımsız Bölüm Nedir?

“Bağımsız bölüm” inşaatı tamamlanmış olan binalarda kullanılabilir her bir bölümdür. Binadaki daireler, katlar, bürolar, mağazalar, dükkanlar bağımsız bölümleri oluşturur. Kısaca tek başına kullanılabilirliği olan her bölüme “bağımsız bölüm” denir.

Bu bölümler aynı parsel içerisinde yer alabilir. Bina şeklinde olabildiği gibi aynı parselde villa biçiminde de olabilir. Bu bölümlerin zeminde pay sahibi olması gerekir. Aksi halde o alan ortak alan sayılır.

Bağımsız Bölümler Nasıl Belirlenir?

Bağımsız bölüm tanımı kat mülkiyeti kanunu uyarınca yapılır. Kullanımı mümkün her bir alana bağımsız bölüm diyebiliriz. Bağımsız bölümler, alım satım işlemleri sırasında ayrı birer tapu olarak bulunur. Bağımsız bölümlerin her biri ayrı bir kişiye ait olabileceği gibi, bir kişinin birden fazla bağımsız bölümü olabilir. Bir bağımsız bölümün de birden fazla sahibi olabilir. Tüm alım satım işlemleri tapu dairesi üzerinden yapılmaktadır. Kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinden biri, diğer kat sakinlerinin izni olmadan ortak yerlerin onarımını yapmaya yetkili değildir. Ana yapıya bir zarar vermemesi halinde herkes kendi bağımsız alanında tadilat yapabilir.

Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan kişiler zamanla bu bağımsız bölümlerini birleştirmelerini isteyebilirler. Kat mülkiyeti kanununa göre birden fazla bağımsız bölümü olanlar, binanın genel yapısına ve ortak alanlara zarar vermemek şartıyla duvar yıkma, birleştirme gibi işlemler yapabilir.

Son olarak bir bağımsız bölümün eğer birden fazla sahibi var ise, bu sahiplerden biri onarım yapmak için diğer sahiplerden izin alması zorunludur.

Benzer yazılar

Meskun Mahal Ne Demek?

Meskun mahal, yerleşik alan demektir. İmar planları ile belirlenmiş olan ve iskân edilmiş alanların tümüne meskun alan adı verilir. Eğer…

Read More

İskân Alma Şartları Nelerdir?

Öncelikle inşaatın kriterlere uygun olarak bitirilmiş olması gerekir. Bu iskân almak için tek başına yetmez. Bina inşaatı şartları sağlayacak şekilde…

Read More

İstikşaf Ne Demektir?

Satın alınacak alan için gerekli olan ve yeteri kadar sabit noktaların nerelerde olduğunun belirlenmesi işlemine istikşaf adı verilir.

Search
Genişlik
Fiyat

Compare listings

Compare