Dask Nedir?

Doğal afet sigortaları kurumu olan “Dask zorunlu deprem sigortası” olarak da bilinmektedir. Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğundan kişilerin risk ile iç içe yaşamasına neden olmaktadır. 17 Agustus 1999 yılında yaşanılan deprem ardından kurulan Dask deprem sırasında ve sonrasında yaşanılan maddi kayıpların giderilebilmesine imkân sunar. Zorunlu deprem sigortası deprem teminatlarının düzenlenmesi ve desteklenmesi amacıyla yapılır. Dask poliçesi deprem sebebiyle oluşabilecek maddi hasarın güvence altına alınmasına olanak sağlar. Devlet tarafından yapılması mecburi olan bu poliçe her yıl düzenli olarak yenilenmelidir. Vatandaşlara zorunlu olarak deprem sigortası edindiren Dask bir kamu kuruluşudur. Yaptırılması mecburi olan dask poliçesinin yaptırılmaması durumunda su, elektrik ve doğalgaz aboneliği alınması engellenmiştir. Ev ile ilgili herhangi bir yasal işlemin yapılabilmesi için zorunlu deprem sigortası poliçesinin yapılmış olması gereklidir.

Dask Sigortası Nedir?

Konutların depreme karşı güvence altına alınabilmesi için deprem sigortası yaptırılmasının önemi oldukça büyüktür. Deprem sigortası depremden kaynaklanan tüm durumlar için maddi bir güvence anlamına gelir. Deprem sırasında oluşan yangın, tsunami, yer kayması vb. durumlar içinde maddi güvence sağlar. Vatandaşlarda sigorta bilincinin oturması oluşabilecek sorunların önüne geçilmesine yardımcı olduğundan gereklidir. Devlet tarafından deprem öncesi ve sonrası vatandaşların maddi kayıplarını azaltmak için dask sigortası yaptırılması mecburi kılınmıştır.

Dask Sigortası Yaptırmak Neden Önemlidir?

Türkiye’nin jeolojik durumu göz önüne alındığında doğal afetlerin yoğun olarak yaşandığı deprem fay hatları göze çarpar. Yaşanılan doğal afetler sonucunda vatandaşların maddi olarak zarar gördüğü bilinmektedir. Bu durumun önüne geçmek ve vatandaşların bilinçlendirilebilmesi için dask sigortası yaptırmak büyük bir öneme sahiptir. Deprem öncesi ve sonrasında yaşanılan maddi mağduriyetlerin giderilmesi adına dask sigortası yaptırılmalıdır. Her ne kadar yasal bir sorumluluk olsa da dask poliçesi her vatandaşın yaşamsal bir sorumluluğu haline gelmelidir. Deprem öncesi ve sonrasında vatandaşların haklarını bilmesi ve bilinçli davranabilmesi için dask poliçesinin detaylı olarak incelenmesi tavsiye edilir. Sigorta acenteleri tarafından kolaylıkla yapılabilen dask poliçesinde bina bölümleri bir arada veya farklı olarak teminat altına alınır.

Dask Poliçesi Nedir?

Dask poliçesi içerisinde adres, parsel, ada, binanın inşa tarzı, kat sayısı, hasar durumu, inşa yılı gibi birçok bilgiler yer alır. Bu detaylar poliçe bedelinin hesaplanmasında önemli bir yere sahiptir. Vatandaşların geleceğinin güvence altına alınabilmesine olanak sağlayan dask poliçesi sigorta acenteleri veya banka şubelerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Konut ve kimlik bilgileri ile poliçe sahibi olunması mümkündür. Dask poliçesinin her yıl düzenli olarak yenilenmesi gereklidir. Yenilenmeye bağlı olarak poliçe sahipleri için ek indirimler sunulur. Herhangi bir deprem durumunda hasar görev konutun yetkililere bildirilebilmesi için Alo Dask 125 çağrı merkezine ulaşılabilir. Bu sayede konutun hasar tespitinin yapılabilmesi için dask hasar tespit çalışanları görevlendirilir. Ardından tazminat tutarı belirlenerek poliçe sahibine bildirilir. Dask poliçesine bağlı olarak belirlenen tazminat tutarı ise topuda adı geçen hak sahibinin adına banka şubesine aktarılır. Bu aşamalar ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılabilmesi oldukça kolaydır.

Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu deprem sigortası yaptırmak her konut sahibinin görevidir.Deprem sigortası hakkında bilinçli davranmak ve hakların bilinmesi gereklidir.Sigorta firmaları aracılığı ile deprem öncesi ve sonrasında oluşan maddi kayıplarınızı minimum seviyeye indirebilmek adına zorunlu deprem sigortasını yaptırmalısınız.Gerekli olan bilgileriniz aracılığı ile deprem sonrasında mağduriyet yaşamamanız adına sizleri güvence altına alır.Vatandaşlık gerekliliklerinden biri olan zorunlu deprem sigortanızı yaptırmak ve dask poliçesi hakkında detaylı bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Benzer yazılar

Meskun Mahal Ne Demek?

Meskun mahal, yerleşik alan demektir. İmar planları ile belirlenmiş olan ve iskân edilmiş alanların tümüne meskun alan adı verilir. Eğer…

Read More

İskân Alma Şartları Nelerdir?

Öncelikle inşaatın kriterlere uygun olarak bitirilmiş olması gerekir. Bu iskân almak için tek başına yetmez. Bina inşaatı şartları sağlayacak şekilde…

Read More

İstikşaf Ne Demektir?

Satın alınacak alan için gerekli olan ve yeteri kadar sabit noktaların nerelerde olduğunun belirlenmesi işlemine istikşaf adı verilir.

Search
Genişlik
Fiyat

Compare listings

Compare