İntifa hakkı nedir?

Bir eşya veya mal üzerinde hakkı olan kişilerin, bu haklarının başkaları tarafından kullanılabilir olma durumuna “intifa hakkı” denir. Bu hak kanun tarafından güvencede olup her iki tarafında yararına olacak şekilde düzenlenmiştir. Eğer sözleşmede mal sahibinin şahsi olarak kullanımı söz konusu değilse, bu mal başka birine de devredilebilir. Ancak miras ile bir başkasına devredilemez. Kanunlarda intifa hakkı 100 yıl ile sınırlıdır, 100 yıl sonra bu hak sona erer.

Kuru Mülkiyet

Belirli bir mal üzerindeki hakkını başkasına tanıyanlar, kendi haklarını kullanamaz hale gelirler. İşte bu duruma “kuru mülkiyet” denir. Yani kuru mülkiyet durumunda kişiler, kendilerine ait olan hakları kullanamıyor. İntifa hakkının tapulandırılması gerekir. Ayrıca, tapuya intifa bildirgesi yapılmalıdır. Tapu kayıtlarında intifa hakkı bilgisi mutlaka yer almalıdır.

Bir alan üzerinde intifa hakkı bulunuyor ise, senet ile veya bedelsiz olarak bir başkasına tesis edilebilir. Tapuda intifa hakkı yapılırken her iki tarafında kimlik belgelerinin ve biyometrik fotoğraflarının olması gerekir. Buna ek olarak yalnızca bir bölgenin intifa hakkı veriliyor ise tapuda kroki çizimleri de yer almalıdır.

İntifa hakkı nasıl kaldırılır?

İsteyen herkes intifa hakkından vazgeçebilir. Bedelli veya bedelsiz olarak feragat edilebilir. Tabi, feragat hakkının da belirli bir süresi olduğunu belirtmek doğru olacaktır. Hak sahibi yaşamını yitirdiğinde ya da mahkeme sonrasında bu hak sona erer. Tapu değerinin %59,4 lük değeri tapu harcı olarak ödenir. Bunu mülkiyet sahibi öder. Hakkından bilerek vazgeçmek isteyen kişi de binde %16,5 oranında ödeme yapar. İntifa hakkı almak veya vermek için gerekli işlemlerin avukat nezaretinde yapılması olası bir hatayı önleyecektir.

Bu yazıda intifa ne demek? Sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Bununla ilgili farklı bir konuda yardıma ihtiyaç duyarsanız, alttaki forma mesaj bırakabilirsiniz.

Benzer yazılar

Meskun Mahal Ne Demek?

Meskun mahal, yerleşik alan demektir. İmar planları ile belirlenmiş olan ve iskân edilmiş alanların tümüne meskun alan adı verilir. Eğer…

Read More

İskân Alma Şartları Nelerdir?

Öncelikle inşaatın kriterlere uygun olarak bitirilmiş olması gerekir. Bu iskân almak için tek başına yetmez. Bina inşaatı şartları sağlayacak şekilde…

Read More

İstikşaf Ne Demektir?

Satın alınacak alan için gerekli olan ve yeteri kadar sabit noktaların nerelerde olduğunun belirlenmesi işlemine istikşaf adı verilir.

Search
Genişlik
Fiyat

Compare listings

Compare