Temlik Nedir?

Bir malın mülkiyeti ve sahip olduğu bütün haklarıyla beraber alacaklı kişiden başka birine devredilmesine temlik denir. Mülkün tam anlamıyla başka birine devredilmesidir. Temlik bir borç olması durumunda yapılıyor. Temlik en fazla borç olan durumlarda uygulanır. Temlik işlemi Türk Borçlar Kanunu 183-194. maddeler arasında anlatılmıştır. Temlik işleminin hukuka uygun bir biçimde yapılması gerekmektedir. Aksi durumda yapılan işlem hiçbir şekilde resmiyet kazanmaz.

Türk Borçlar Kanunundaki temlik işlemi 3 ayrı bölümden oluşur. Bunların hepsi 183-194 maddelerinde açık şekilde belirtilmiştir.

  1. İlk türü, kişiler arasında bir sözleşme varsa, her iki tarafta anlaşmalı şekilde sözleşme yapıyorsa.
  2. Mahkemeye başvuru yapılarak devir işlemi yapılacak ise, bu da ikinci türdür.
  3. Mal sahibinin vefat etmesi durumunda ise malın direkt olarak diğer hak sahiplerine geçmesini üçüncü türü olarak açıklayabiliriz.

Temlik sözleşmesi nedir?

Alacağı devreden ve devralan arasında sözleşme olma durumu en kolay olanıdır. Bu durumda mahkemeye intikal olmadan tüm işlemler hızlı şekilde hallolur. İkinci türde mahkeme ile olacak ise taraflar arasında bir anlaşmazlık olduğu düşünülmektedir. Kazâî temlik durumunda ise devir direk olarak gerçekleştirilir. Devir işlemi anlık olarak mirasçılara yapılır. Üçüncü şekildeki mal sahibinin vefat etmesi durumunda da mal direkt olarak hak sahiplerine geçer. Herhangi bir hukuki işlem yapmaya da gerek kalmaz.

Temlik olması durumunda bir kişinin mal varlığında azalma, diğer kişinin mal varlığında artış gözlemlenebilir. Mülkiyetin el değiştirdiği bu duruma ise “tasarruf temliki” denir. Bu devir işlemi de herhangi bir borç karşılığı olur. Başta da belirtildiği üzere sözleşme olması halinde işlemler hızlı şekilde tamamlanmaktadır.

Bu yazıda “temlik ne demek?” sorusunu yanıtlamaya çalıştık. Temlik ya da temlik sözleşmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, altta bulunan form alanına mesaj bırakabilirsiniz.

Benzer yazılar

Meskun Mahal Ne Demek?

Meskun mahal, yerleşik alan demektir. İmar planları ile belirlenmiş olan ve iskân edilmiş alanların tümüne meskun alan adı verilir. Eğer…

Read More

İskân Alma Şartları Nelerdir?

Öncelikle inşaatın kriterlere uygun olarak bitirilmiş olması gerekir. Bu iskân almak için tek başına yetmez. Bina inşaatı şartları sağlayacak şekilde…

Read More

İstikşaf Ne Demektir?

Satın alınacak alan için gerekli olan ve yeteri kadar sabit noktaların nerelerde olduğunun belirlenmesi işlemine istikşaf adı verilir.

Search
Genişlik
Fiyat

Compare listings

Compare