İfraz Nedir?

İfraz

İfraz, tapu işlemleri içerisinde çok sık karşılaşılan bir kavramdır. İfraz ve tevhit birbirleri ile karıştırılabilir ancak farklı işlemleri ifade eden kavramlardır.

Peki, tam olarak ifraz ne demek? İfrazın kelime olarak anlamı ayırmak demektir. Tapu işlemlerinde de ayırmak maksadı ile yapılır. Tapu kütüğünde kayıtlı bulunan bir parsel üzerinde kayıtlı bir gayrimenkulün, geçmişte düzenlenmiş haritalara göre parçalara ayrılması ve ayrılan bu parçaların tapu kütüğüne tescil edilmesine “ifraz” denir.

Diğer bir biçimde anlatırsak; imar planı içerisinde bulunan yetkili kurumlar tarafından kurallara uygun şekilde bir arsanın birden çok parçalara ayrılması demektir.

Tevhit Nedir?

İfraz ayırmak anlamında iken, tevhit ise birleştirme anlamındadır. Birbirine yakın olan veya bitişik olan birden fazla arsanın birleştirilmesine “tevhit” denir.

Tapu işlemlerinin bütününde olduğu gibi ifraz işleminde de belirli usul ve kanunlar vardır. Önce ifrazı istenen arsanı konumuna bakılır. Belediye ve mücavir alan sınırları içindeyse başvurular belediye encümenine yapılır. Belediye ve mücavir sınırlar dışında ise başvurular il idare kuruluna yapılır.

İfraz işleminin süresi 30 gün kadar sürebilir. 30 gün sonrasında incelemelerden sonra ilan edilerek duyuru yapılır. Kabul edilmiş ise15 gün içerisinde imar planı tapu sicil müdürlüklerine sunulmuş olmalıdır. Tapu sicil müdürlüğü de imar planındaki tescili en fazla 30 gün içerisinde yapar. Bu işlemin süreci belediye tarafından takip edilir. İşlemin takibi esnasında mühendisler tarafından hazırlanmış olan krokili beyanname kadastro müdürlüklerine iletilmelidir. Kadastro müdürlüğü gerekli incelemeyi yaptıktan sonra belediye encümeni ve il idare kurulu devreye girer. Bu iki kurumun da onaması sonrası evrak tapu sicil müdürlüğüne iletilir. Sonunda il tapu sicil müdürlüğü sonuçlandırdıktan sonra yeni imar planı kabul edilmiş olur.

İşlemin yapılabilmesi için krokili beyanname, taşınmazın belediye encümen kararı zorunlu olarak evraklara eklenmelidir. Ayrıca mal sahiplerinin kimlikleri, pasaportları da eklenmelidir. İki adet vesikalık fotoğraf da istenmektedir.

Benzer yazılar

İskân Nedir? İskân Başvuru ve Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

İskân ruhsatı Türkiye’de inşa edilen her binanın alması gereken bir belgedir. Fakat Türkiye’de gerek onaylı projelerin düzgün bir şekilde tamamlanmaması… Read More

KAKS Nedir? KAKS Hesabı Nasıl Yapılır?

İnşaat ve gayrimenkul sektörü içerisinde hâkim olunması gereken çok sayıda kavram var. KAKS da bu kavramlardan biri. Herhangi bir arsa… Read More

Meskun Mahal Ne Demek?

Meskun mahal, yerleşik alan demektir. İmar planları ile belirlenmiş olan ve iskân edilmiş alanların tümüne meskun alan adı verilir. Eğer… Read More

Search
Genişlik
Fiyat

Compare listings

Compare